Abstracta

Дата:23 сеп., 2018

Умения:Дейността на АБСТРАКТА обхваща всички фази на проектантския процес – от прединвестиционни проучвания и консултации, изработка на идейни, технически и работни проекти, определяне на бюджет, съдействие при избор на изпълнител, авторски надзор.

Клиент:Abstracta

Url:http://abstracta.bg/

Abstracta