GeoCAD93

Дата:23 сеп., 2018

Умения:ГЕОДЕЗИЯ КАДАСТЪР РЕГУЛАЦИЯ ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 3Д ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ФОТОГРАМЕТРИЯ ЗД МОДЕЛИРАНЕ

Клиент:GeoCAD 93

Url:http://www.geocad93.com/

GeoCAD93