Мрежи

Мрежи

Консултация, изграждане, поддръжка и сертифициране на мрежи и мрежова инфраструктура.

  • Структурно окабеляване – проектиране на структурната кабелна система, изграждане на мрежата, измерване на изградената мрежа, поддръжка и надграждане на вече изграденото структурно окабеляване.
  • Настройка на компютърни системи и периферия за работа в мрежа и достъп до интернет.
  • Изграждане на индивидуални виртуални мрежи. VPN решения за свързване на два или повече отдалечени офиса на организацията Ви или за отдалечен и сигурен достъп до ресурсите на локалната Ви мрежа.
  • Изграждане на безжични Wi-Fi мрежи тип Single АP или Multi Cell.