Проекти

Георги Ангелов

SLS

  • Прехвърляне от старите машини към новите без прекъсване на работата на клиента.
  • Преработване на организацията в сървърното помещение.

Напредък в 75%

Ewopharma

  • Прехвърляне на информацията от стария сървър към новия.
  • Преработка на бекъп системата.

Напредък в 50%