Абонамент

Абонамент

Абонаментна поддръжка на офис техника, мрежово оборудване, сървърна техника и софтуер.

  • Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства включва първоначален преглед, опис, профилактика и сервизиране с доставка на всички необходими резервни части на компютърната техника и периферните устройства в извънгаранционен срок.
  • Техническа поддръжка на компютърна техника и периферни устройства в гаранционен срок (настройка, инсталиране, свързване, пускане в експлоатация, смяна на консумативи и всякакви други услуги, които не са обект на гаранция от доставчик).
  • Диагностика и ремонт на компютърната и периферна техника в офиса.
  • Изготвяне на предложение за оптимизация на дейността.
  • Предотвратяване и отстраняване на грешки при работата със системния софтуер и помощ в преодоляване на проблеми с приложния софтуер.
  • Периодична проверка за наличие на вируси.
  • Периодично архивиране на данни, както и тяхното възстановяване в случай на нужда.
  • Ремонт на компютърна техника: компютри, преносими компютри, принтери, монитори и др.
  • Поддръжка на компютърната мрежа и мрежовите устройства (routers, access points и др.).